Frequently Asked Questions

Q & Aපොදු

1
Rs 500/- ගානේ කොපමණ කාලයක් ගෙවන්න වෙනවද?

Storemate භාවිතා කිරීම සඳහා ඔබ සෑම මසකම ගෙවිය යුතුය

නමුත් අපි ඔබ වෙනුවෙන් මෙම සේවාවන් නොමිලේම ලබා දෙමි 

 1. පාරිභෝගික සහාය
 2. නොමිලේ යාවත්කාලීන කිරීම
 3. ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවිය සඳහා විශේෂ වට්ටම් 
 4. සේවාදායක නඩත්තුව 
 5. වට්ටම් මිල සමඟ දෘඩාංග සැපයීම 
2
Is it compulsory to pay Rs 7500

Yes, the following services will be provided once the payment of Rs.7500 is done.

 1. ඔබගේ වර්තමාන Product සහ services upload කර දීම.
 2. වත්මන් Stock Balance එක upload කර දීම.
 3. පවතින පාරිභෝගිකයන් සහ සැපයුම්කරුවන් සියල්ල upload කර දීම
 4. පාරිභෝගිකයන්ගේ සහ සැපයුම්කරුවන්ගේ opening balance එක upload කර දීම
 5. Storemate මෘදුකාංග පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීම.
 6. ඔබේ කැමැත්ත පරිදි පාරිභෝගික බිල්පත් / Invoices සකසා දීම.
 7. Printer එකට අනුව Invoice customize කිරීම
3
Phone එකෙන් account එක බලන්නේ කොහොමද?

ඔබගේ smartphone එකෙන් software එකේ login link එකට connect වෙලා login details ඇතුලත් කිරීමෙන් පසුව account එකට ලොග් වෙලා ඔබගේ storemate system එකේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්

4
මෙම software එක offline වැඩ කරන බැරිද?

බැහැ නමුත් ඉදිරියේදී offline වැඩ කරන්න පුළුවන් mobile version එකක් release කරනවා

5
ලොකු Internet බිල් එකක් ගෙවන්න වෙයිද?

නැත මසකට 5GB ප්‍රමාණවත්ය.

6
සේවා සපයන ව්‍යාපාර වලටත් Storemate account එක භාවිතා කරන්න පුලුවන්ද?

ඔව්, එවිට තොග කළමනාකරණය යන feature එක සේවාවන් සදහා අදාල නොවේ.

7
Barcode ප්‍රින්ටින් option එක තියෙනවද?

ඔව් barcode ප්‍රින්ටින් option එක මෙහි තිබෙනවා.

8
යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා ඔබට ගෙවීමට සිදු වේද?

නැහැ, storemate පද්ධතිය හා සම්බන්ධ සියලුම update කිරීම් ඔබට ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව ලබාදේ

9
අපේ data ඔයාලට බලන්න පුලුවන්ද?

ඔබගේ account එක හා සම්බන්ධ යම්කිසි ගැටළුවක් විසදීම සදහා පමණක් ඔබගේ අවසරය ඇතුව ඔබගෙන් login details ඉල්ලීමට අපට සිදුවන නමුත් ඔබගේ දත්ත අවභාවිතා නොකරන බවට අපගේ ගිවිසුමේ අපි සදහන් කර ඇත. (අපගේ WEBSITE එක බලන්න) privacy policy link

Q & Aවාර්තා

1
Storemate Software එකේ තියන Reports මොනවද?

ඔබට reports 40 වැඩි ප්‍රමාණයක් storemate මගින් ලබාගත හැක

2
අපට daily profit බලන්න පුළුවන්ද?

ඔව්, ඔබට දිනපතා, නිෂ්පාදිතයෙන් අනුව, වෙළඳ නාම අනුව, කාණ්ඩ අනුව හෝ සතිපතා ලාභය පරීක්ෂා කළ හැකිය

Q & Aවිකුණුම්

1
මට තොග සහ සිල්ලර මිල වෙන වෙනම එකතු කළ හැකිද?

ඔව් ඔබට ඕනෑම තරමක් Price group add කිරීමේ හැකියාව ඇත ex: තොග මිල සිල්ලර මිල මුදලට විකුණුම් මිල ණයට විකුණුම් මිල

2
වට්ටම් add කරන්නේ කෙසේද?

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර මෙම link එක click කරන්න 

3
මට පොස්‌ තිරයේදි විකුණුම් මිල වෙනස් කළ හැකිද?

ඔව් ඔබට පුළුවන්

4
sales commission Record කරන්න පුලුවන්ද?

ඔව් ඔබට Sales Commission record කරන්න පුළුවන්.

5
P.O.S screen එකේ Expenses (payout) Record කරන්න පුලුවන්ද?

expense record කිරීම සඳහා වෙනම module එකක් අපි හඳුන්වා දී ඇත ඔබට එමගින් ඔබේ payout record කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

6
Batch wise selling price එක තියෙනවද?

දැනට මෙම feature එක develop කර නොමැති අතර එය ඉවර වූ සැණින් නොමිලේම අපි ඔබට ලබා දෙමි.

Q & Aගෙවීම

1
මම වියදම් සටහන් කරන්නේ කෙසේද?

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර මෙම link එක click කරන්න

2
යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා ඔබට ගෙවීමට සිදු වේද?

නැහැ, storemate පද්ධතිය හා සම්බන්ධ සියලුම update කිරීම් ඔබට ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව ලබාදේ

Q & Aදෘඩාංග

1
Storemate ඕනෑම printer එකක් සදහා support කරනවද?

ඔව්, Storemate ඕනෑම කේබල් හෝ බ්ලූටූත් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට support කරයි. 

2
Barcode ප්‍රින්ටින් option එක තියෙනවද?

ඔව් barcode ප්‍රින්ටින් option එක මෙහි තිබෙනවා.

Q & Aආරක්ෂක

1
අපේ data ඔයාලට බලන්න පුලුවන්ද?

ඔබගේ account එක හා සම්බන්ධ යම්කිසි ගැටළුවක් විසදීම සදහා පමණක් ඔබගේ අවසරය ඇතුව ඔබගෙන් login details ඉල්ලීමට අපට සිදුවන නමුත් ඔබගේ දත්ත අවභාවිතා නොකරන බවට අපගේ ගිවිසුමේ අපි සදහන් කර ඇත. (අපගේ WEBSITE එක බලන්න) privacy policy link

Q & AWoo Commerce

1
Storemate account එක මගේ e-commerce website එකත් එක්ක link කරන්න පුලුවන්ද?

ඔව්, Storemate development team එකේ සහය ඇතිව අපි එය ඔබට සිදු කරලා දෙනවා.

එහිදී storemate එකේ ඇති stock එක automatically ඔබේ web site එකේ update වෙනු ඇත. එසේම website එකෙන් පැමිණෙන orders, storemate හි updateවෙනු ඇත. මෙය කල හැක්කේ ඔබේ website හි woocommerce ඇත්නම් පමණි.

si_LKසිංහල